Solution 01

Cross-border EC

Với thương mại điện tử toàn cầu

Một website thương mại điện tử toàn cầu bán cho khách hàng ở các quốc gia khác (ở nước ngoài) thông qua Internet từ quốc gia nơi họ sống.
Theo thông báo (* 1) của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp năm 2017, thương mại điện tử từ Trung Quốc tăng 25,2% so với năm trước và từ Mỹ tăng 15,8%, và quy mô thị trường được cho là sẽ mở rộng hơn nữa trong tương lai

1 Phát triển cơ sở hạ tầng cho xã hội dựa trên dữ liệu tại Nhật Bản năm 2017 (nghiên cứu thị trường về thương mại điện tử)

Ưu điểm và nhược điểm của website thương mại điện tử toàn cầu

Ưu điểm

 • Thị trường ở nước ngoài bùng nổ và đối tượng mua hàng gia tăng.
 • Có nhiều khách hàng mua sản phẩm của Nhật Bản.
 • Chi phí thấp vì bạn không cần phải có một cửa hàng thực sự ở nước ngoài.

Nhược điểm

 • Phải phiên dịch nội dung website theo ngôn ngữ bản địa.
 • Bởi vì thông lệ kinh doanh khác nhau, nên nó phải có thương thức thanh toán tương ứng với quốc gia đối tượng.
 • Cần biết thủ tục thuế quan và thủ tục vận chuyển ra nước ngoài.

Để thực hiện website thương mại điện tử toàn cầu

 

Nền tảng

Cần phải giới thiệu phần mềm tương thích với dịch vụ thương mại điện tử nội bộ, dịch vụ ASP và mở cửa hàng tại một trung tâm mua sắm ở nước ngoài.
Lựa chọn: Khách hàng, Triển khai: Marweb

 

Phương thức thanh toán

Các công ty đại lý thanh toán trong nước cần sử dụng thanh toán ở nước ngoài hoặc giới thiệu một công ty đại lý thanh toán ở nước ngoài, chẳng hạn như PayPal.
Hợp đồng: Khách hàng, Thiết lập: Maruweb

 

Giao hàng

Có thể sử dụng các dịch vụ như EMS và FedEx…, nên cần phải hiểu từng dịch vụ.
Hợp đồng: Khách hàng, Thiết lập: Maruweb

 

Ngôc ngữ / tiền tệ

Bạn cần quyết định ngôn ngữ và tiền tệ nào được sử dụng ở quốc gia đích. Ngoài ra, bạn cần một hệ thống có thể hỗ trợ bạn khi có yêu cầu.
Lựa chọn: Khách hàng, Triển khai: Marweb

Nền tảng được cung cấp bởi Maruweb

Đối với những khách hàng muốn thực hiện website thương mại điện tử toàn cầu tại Maruweb, chúng tôi đề xuất một nền tảng sẽ được cung cấp theo sản phẩm và kích thước. Đối với Magento nói riêng, cũng có một nhóm phát triển chuyên dụng, đã được phát triển trong nhiều năm.

magento
 • Nhiều tiện ích mở rộng để cài đặt.
 • Đa ngôn ngữ và thanh toán đa tiền tệ.
 • Có nhiều phiên bản phù hợp với từng quy mô kinh doanh.
Xem chi tiết
shopify
 • Chi phí ban đầu thấp.
 • Đa ngôn ngữ và thanh toán đa tiền tệ.
 • Hiện đang hợp tác với Instagram shop
Xem chi tiết

Nhấn vào đây để yêu cầu giải pháp

Liên hệ chúng tôi