CRASCO’S ASSET MANAGEMENT

CRASCO, Inc.

Cả người dùng và quản trị viên cũng sẽ giỏi hơn về UI/UX,
chủ sở hữu phương tiện truyền thông yêu cầu phương án hoặc chức năng mà bạn muốn trở thành thành viên

Khái quát dự án.

Chúng tối đề xuất sẽ làm khung trang như thế nào cho những công ty đang suy nghĩ về nội dung marketing Nó không đơn giản chỉ là Blog mà nó yêu cầu chức năng marketing.
Xây dựng CMS điều khiển 2 trang web ngoài trang web này.

crasco
 • Khách hàngCRASCO, Inc.
 • Dự ánXây dựng trang web original CMS
 • Chức năng chính
  • Chức năng gửi magazine mail tự động
  • Chức năng tự động đăng tải tự động.
  • Chức năng tự động đăng bài Facebook
  • Chức năng xem nội dung giới hạn cho nhân viên
  • Chức năng quản lý nhiều site
  • Quản lý chức năng Quản lý hình ảnh chính, banner, video
  • Chức năng quản lý user
  • Chức năng quản lý quản trị viên

Share this article

Nhấn vào đây để yêu cầu giải pháp

Liên hệ chúng tôi