News

Tin tức

Website được thay đổi

ウェブサイトをリニューアル

Maruweb đã đổi mới website.
Website mới đã được thiết lập để đại diện trên web và chúng tôi đã thiết lập một video độc quyền (Trên trình duyệt PC sẽ tự động phát lại, còn trên di động di động vẫn là nút phát lại + video để xem xét lưu lượng truy cập) sẽ cải thiện trong tương lai.

Maruweb muốn làm cho người xem dễ hình dung bằng cách đưa ra một ví dụ cụ thể tập trung vào trường hợp khách hàng nơi mà ý kiến của khách hàng được đăng dưới dạng nội dung thực. Maruweb sẽ tiếp tục tăng các trường hợp trong tương lai.

Các giải pháp được yêu cầu sẽ được liên kết với Hubspot, có thể được sử dụng miễn phí và được liên kết với các chức năng CRM để tăng cường khả năng bán hàng. Ngoài ra, Maruweb đã bảo đảm xử lý an toàn thông tin cá nhân của những khách hàng liên hệ bằng cách sử dụng Sản phẩm đã được chứng thực thay vì của Maruweb.

Quay lại danh sách

Share this article