News

Tin tức

Maruweb bắt đầu áp dụng với trang web Tiếng Anh và Tiếng Việt

Bắt đầu áp dụng với trang web Tiếng Anh và Tiếng Việt

Nếu bạn đang xem trên PC, bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ ở góc phải trên của màn hình và menu điều hướng, và nếu bạn đang xem trên máy tính bảng hoặc điện thoại thì có thể chuyển đổi ngôn ngữ từ menu điều hướng.

Trong tương lai sẽ có trang Web tiếng Trung.

Cám ơn vì sự hỗ trợ của bạn.

Quay lại danh sách

Share this article